HPIM3947.JPG

Seneste indlæg

 

 

02.05.2021

Generalforsamling - 25 års jubilæum fredag d. 29 til d. 30 maj

Nyt Medlem pr. 18.05.21: Christian Haugaard Hornebo

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag den 29. maj 2021 kl. 10.00

i

FDF Nørrehytten

Sønder Nybovej 2A

7500 Holstebro

 

Så er det endelig blevet muligt at indkalde til generalforsamling.
(Har ikke kunnet lade sig gøre tidligere på grund af Corana-restriktionerne).

Vi starter med generalforsamling kl. 10.00 og slutter med smørrebrød og øl/vand.

Tilmelding til Ole Jensby, på sms 30 20 57 25 eller mail: mentol@webspeed.dk
senest tirsdag d. 24. maj.

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent og stemmetæller

  2. Formandens beretning.

  3. Kasseren fremlægger regnskab og forslag til næste års budget.

  4. Fastsættelse af næste års kontingent.

  5. Valg til bestyrelsen; Lige år Formand og Sekretær. Ulige år Kasserer. Øvrige medlemmer efter en 2 års periode. På valg er kasserer Ib Mortensen og medlem Peter Lorentzen.

  6. Forslag til ture i 2021: Datoer og hvem der vil arrangere.

  7. Behandling af indkomne forslag.

  8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden (Elo)
i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Mail: elo@privat.dk

Vi håber på godt vejr så vi kan ankomme til generalforsamlingen på Vespa.

 

M.V.H.

Bestyrelsen