top of page
HPIM3947.JPG

Seneste indlæg

Indkaldelse til generalforsamling

 

Lørdag d. 2 april 2022 kl. 12.30

Bøf & Bowl
Bredgade 52
7600 Struer
(ved OK tanken)

 

Vi begynder med en let frokost. Derefter er der generalforsamling og til sidst er der kaffe
og kage.
Af hensyn til bestilling af fortæring er tilmelding nødvendig - til Ole Jensby, sms på tlf.
30 20 57 25 eller på mail: mentol@webspeed.dk senest fredag d. 25. marts kl.12.00.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandens beretning.
3. Kasseren fremlægger regnskab og forslag til næste års budget.
4. Fastsættelse af næste års kontingent.
5. Valg til bestyrelsen; Lige år Formand og Sekretær. Ulige år Kasserer. Øvrige
    medlemmer efter en 2 års periode. På valg er formand Elo Kjærgaard Jensen
    (modtager genvalg), sekretær Ole Bach Jensby (modtager genvalg)
    og medlem Lauge Domino (modtager genvalg).
    På valg er revisor Peter Nybo (modtager genvalg).
6. Forslag til ture i 2022: Datoer og hvem der vil arrangere.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
    Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden (Elo)
    i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


    Vi håber på godt vejr så vi kan køre Vespa den dag.
    M.V.H.
    Bestyrelsen

    OBS: Helle har haft kontakt til Dagbladet, og de vil gerne skrive en artikel om Vespa Klub Nordvest,

      i den forbindelse vil de gerne tage et foto af så mange af klubbens medlemmer som muligt, med Vespa’er naturligvis.

     Det er aftalt at fotografering skal ske hos Elo, Kroghsvej 24, Holstebro – onsdag den 23. marts kl. 17.30

     Så lige en opfordring til alle om at møde op denne dag, så vi kan få et rigtigt godt foto i Dagbladet… 

 

     På bestyrelsens vegne

    Ole Jensby

bottom of page